[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

LEOseminar 16/2Vazeni kolegove, seminar k programu Leonardo da Vinci II (2000-2006) 
se uskutecni 16.2.2000 ve velke zasedacce rektoratu CVUT, od 10:00. 
Ing. Alena Huptychova z Narodni agentury LdV prislibila ucast a 
zodpovi Vase dotazy. Do te doby snad budou k dispozici take 
informacni materialy, formulare prihlasek atp. Podle nejnovejsiho 
upresneni, o prihlaskach (v cestine!!!) k aktivite Mobility  bude 
rozhodovat primo ceska Narodni agentura a nebudou se odesilat do 
Bruselu. Prihlasky (v anglictine) do aktivity Pilotni programy  se 
doporucuje prokonzultovat zavcas s NA, po odstraneni prip. nedostatku 
se pak projekt odevzda primo NA s terminem do 27.3.2000. Zajemce o 
ucast v programu LdV II az do seminare odkazuji k cerpani informaci 
ze site, na adresach 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html, 
http://www.nvf.cz/leonardo
Na shledanou se tesi Mila Tochacek