Software Mailman pro správu emailových konferencí byl na FSv ČVUT nahrazen softwarem Sympa.