Emailové konference s emilovými adresami ...@fsv.cvut.cz, které do roku 2018 běžely na softwaru Mailman a webové rozhraní měly na serveru http://mailman.fsv.cvut.cz, byly přesunuty na nový server (a nový software) Sympa.fsv.cvut.cz.

Emailové adresy konferencí zůstaly nezměněny.

Mailing lists with email addresses ...@fsv.cvut.cz which were running on software Mailman and web interface http://mailman.fsv.cvut.cz, has been moved to new server (and new software) Sympa.fsv.cvut.cz.

Email addresses of mailing lists remained unchanged.